Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมพิเศษ

 
 

ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ครั้งที่ 25”

ตอน “ช่างภาพธรรมชาติรุ่นจิ๋ว”
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(รับสมัครเพียง 20 คน เท่านั้น)
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปี
วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่คะ

หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง


มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 9-13 ปี
ร่วมสร้างประสบการณ์จริง สำรวจความหลากหลายทางธรรมชาติในผืนป่าใหญ่ มรดกโลก
ท้าทายกับการเรียนรู้ เปิดโลกความจริงของธรรมชาติ เห็นความงามผ่านเลนส์กล้องถ่ายภาพ
รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ป่า เชื่อมโยงความสัมพันธ์เรา-โลก ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
สร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้จากจินตนาการที่จะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ในค่ายจะได้...
 • ความสนุก
 • ได้สัมผัสธรรมชาติ
 • เสริมทักษะด้านศิลปะ
ในค่ายจะเป็น...
 • อบอุ่น เป็นกันเอง
 • เป็นเพื่อนในการเรียนรู้
 • พื้นที่ของพลังงานที่มีในตัวเด็ก
ในค่ายจะมี...
 • การจูงใจให้คิดสร้างสรรค์
 • การจูงใจให้คิดเผื่อแผ่
 • การให้หลักคิดในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
ในค่ายจะเกิด
 • ความใฝ่รู้ ไปสู่ความอยากรู้อยากทำ
 • การปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
 • ความรู้ด้านธรรมชาติ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ผลงานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง

 

วันที่หนึ่ง : รู้จักกัน รู้จักธรรมชาติผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มรดกโลก
(เตรียมพร้อม – เปิดรับเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่)
07.30 น.          พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
                        (อาหารว่างบนรถ)
11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ครัวแปดริ้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
12.30 น.          เดินทางเข้าเขตฯ ทุ่งใหญ่ฯ
14.30 น.          กิจกรรมรู้จักพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก” มรดกโลกทางธรรมชาติ
15.30 น.          รับประทานอาหารว่าง
16.00 น.          นำของเข้าที่พัก (เต็นท์) / พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาบน้ำ
18.00 น.          ทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรมรู้จักกัน / ดูแมลง / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์ (หน่วยฯ ทินวย)

วันที่สอง : มีอะไรในป่าใหญ่ รู้จักสัตว์ป่า (สังเกต สัมผัสจริง)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่น ชมธรรมชาติ / เก็บของ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.          เดินทางไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่หน่วยฯ ทิคอง / กิจกรรม “20 ป่างาม” (ระหว่างทาง)
10.00 น.          นำของเข้าที่พัก (เต็นท์) / Nature Game / กิจกรรม “เห็น...ในป่าใหญ่”
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “โป่ง...อะไรโป่ง” / กิจกรรม “สัตว์ป่าอยู่ไหน” / รับประทานอาหารว่าง
16.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาบน้ำ / เดินเล่นไปหอดูสัตว์
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรม Camera Trap / กิจกรรมดูแมลง / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่สาม : มีอะไรในป่าใหญ่ รู้จักต้นไม้ นิเวศป่า (สังเกต สัมผัสจริง จินตนาการ)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่น ชมธรรมชาติ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
ช่วงเช้า                        Nature Game / กิจกรรม “ฟังเสียงธรรมชาติ” / กิจกรรม “ต้นไม้เดินทาง” 
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “สำรวจป่าใหญ่” / กิจกรรม “แมลงฉลาดแมลงชั้นสูง” / รับประทานอาหารว่าง
16.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทำอาหารเย็น / อาบน้ำ
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่สี่ : ป่าอดีต ป่าปัจจุบัน สัตว์อดีต สัตว์ปัจจุบัน (สัมผัสจริง จินตนาการ)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่นไปหอดูสัตว์ป่า ชมธรรมชาติ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
ช่วงเช้าNature Game / กิจกรรม “เสาะหาป่าดึกดำบรรพ์” / กิจกรรม “ตามล่าหาใบ...”
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “สำรวจหาสัตว์ดึกดำบรรพ์” / กิจกรรม “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า เห็ด” / ทานอาหารว่าง
16.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น (บาร์บีคิว)
19.00 น.          ปาร์ตี้ “หน้ากาก...นัก...” / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่ห้า : ความสัมพันธ์ เรา-โลก ...ขอบคุณธรรมชาติ (สรุปการเรียนรู้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่นไปหอดูสัตว์ป่า / เก็บของ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.          รวบรวมผลงานของตนเอง / ทำสมุดบันทึกการเดินทาง / กิจกรรม “นำเหนอผลงาน” / สรุปความสัมพันธ์
10.30 น.          ออกเดินทางจาก หน่วยฯ ทิคอง มา หน่วยฯ ทินวย
11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.          ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ / รับประทานอาหารว่าง (ระหว่างทาง)
18.00 น.          ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (จุดนัดพบ รับ-ส่งน้อง)

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กสูงสุด

1. การเดินทาง
เดินทาง ไป-กลับ ด้วยรถตู้

2. สิ่งของและการจัดการที่ทางค่ายเตรียมไว้ให้
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดค่าย / ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ /
มีพยาบาลประจำอยู่ตลอดค่าย / เต็นท์และเบาะรองนอน / สัดส่วนพี่เลี้ยงต่อเด็ก 1:3 /
ภาพถ่ายและวิดีทัศน์บันทึกภายในค่าย  

3. สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องเตรียมมาด้วย
เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 3 ชุด / ชุดลำลอง 2 ชุด / เสื้อกันหนาวแบบบาง /
รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ /รองเท้าแตะ 1 คู่ / ของใช้ส่วนตัว / อุปกรณ์อาบน้ำ / ผ้าเช็ดตัว /
ยาประจำตัว / หมวก / กระติกน้ำ / ถุงนอน / ไฟฉาย / เสื้อกันฝน (ถ้ามี) 

4. สิ่งของที่ขอความร่วมมือไม่ให้น้องๆ นำมา
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เช่น เกมบอย ไอแพด โทรศัพท์มือถือ / เครื่องประดับ
และสิ่งของมีค่าอื่นๆ
หมายเหตุ : หากนำติดมา ทีมงานจะขออนุญาตเก็บรักษาไว้ให้ เพื่อป้องกันการสูญหาย

5. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดค่าย 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่าย โดยการโอนเงิน บัญชี มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-01611-1
กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารการโอนเงินมาที่ e-mail: sunginthemoon@yahoo.com
หรือที่ Line ID : sunginthemoon ใบสมัครจึงจะสมบูรณ์
หรือ ยืนยันจากชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์

6. สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จุฑามาศ หวังอายัตวณิชย์ (ซัง) 081-8699744 /
Line ID : sunginthemoon
E-mail: sunginthemoon@yahoo.com
Facebook : ค่ายกระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
Website : www.rabbitinthemoon.org

 
 


 

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสลิปยืนยันที่นี่คลิ๊ก

แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่คะ
ข้อความ
Set Bold Set Italic Set Underline Set Strike Set Font H3 สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู ใส่รูปภาพจาก URL Link Embed
ตัวอย่างการแทรกลิงค์
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/]ดูเว็บกระต่ายครับ [/url]
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/][img]http://www.rabbitinthemoon.org/images/menu_eng_01.gif[/img][/url]

ภาพ

ชื่อผู้ติดต่อ/อีเมล์

 

 

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์