Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
 
ภาพกิจกรรม : กิจกรรมพิเศษ

 
 

ค่าย “กระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ครั้งที่ 25”

ตอน “ช่างภาพธรรมชาติรุ่นจิ๋ว”
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
(รับสมัครเพียง 20 คน เท่านั้น)
เหมาะสำหรับเด็กอายุ 9-13 ปี
วันจันทร์ที่ 1 - วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่นี่คะ

หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้จากแบบฟอร์มด้านล่าง


มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 9-13 ปี
ร่วมสร้างประสบการณ์จริง สำรวจความหลากหลายทางธรรมชาติในผืนป่าใหญ่ มรดกโลก
ท้าทายกับการเรียนรู้ เปิดโลกความจริงของธรรมชาติ เห็นความงามผ่านเลนส์กล้องถ่ายภาพ
รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งมีชีวิตทั้งพืช และสัตว์ป่า เชื่อมโยงความสัมพันธ์เรา-โลก ผ่านกิจกรรมสนุกๆ
สร้างสรรค์ผลงานการเรียนรู้จากจินตนาการที่จะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ในค่ายจะได้...
 • ความสนุก
 • ได้สัมผัสธรรมชาติ
 • เสริมทักษะด้านศิลปะ
ในค่ายจะเป็น...
 • อบอุ่น เป็นกันเอง
 • เป็นเพื่อนในการเรียนรู้
 • พื้นที่ของพลังงานที่มีในตัวเด็ก
ในค่ายจะมี...
 • การจูงใจให้คิดสร้างสรรค์
 • การจูงใจให้คิดเผื่อแผ่
 • การให้หลักคิดในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
ในค่ายจะเกิด
 • ความใฝ่รู้ ไปสู่ความอยากรู้อยากทำ
 • การปรับพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
 • ความรู้ด้านธรรมชาติ จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ผลงานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง

 

วันที่หนึ่ง : รู้จักกัน รู้จักธรรมชาติผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มรดกโลก
(เตรียมพร้อม – เปิดรับเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่)
07.30 น.          พร้อมกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางไป เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ฯ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
                        (อาหารว่างบนรถ)
11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร ครัวแปดริ้ว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
12.30 น.          เดินทางเข้าเขตฯ ทุ่งใหญ่ฯ
14.30 น.          กิจกรรมรู้จักพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก” มรดกโลกทางธรรมชาติ
15.30 น.          รับประทานอาหารว่าง
16.00 น.          นำของเข้าที่พัก (เต็นท์) / พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาบน้ำ
18.00 น.          ทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรมรู้จักกัน / ดูแมลง / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์ (หน่วยฯ ทินวย)

วันที่สอง : มีอะไรในป่าใหญ่ รู้จักสัตว์ป่า (สังเกต สัมผัสจริง)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่น ชมธรรมชาติ / เก็บของ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.          เดินทางไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่หน่วยฯ ทิคอง / กิจกรรม “20 ป่างาม” (ระหว่างทาง)
10.00 น.          นำของเข้าที่พัก (เต็นท์) / Nature Game / กิจกรรม “เห็น...ในป่าใหญ่”
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “โป่ง...อะไรโป่ง” / กิจกรรม “สัตว์ป่าอยู่ไหน” / รับประทานอาหารว่าง
16.30 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / อาบน้ำ / เดินเล่นไปหอดูสัตว์
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรม Camera Trap / กิจกรรมดูแมลง / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่สาม : มีอะไรในป่าใหญ่ รู้จักต้นไม้ นิเวศป่า (สังเกต สัมผัสจริง จินตนาการ)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่น ชมธรรมชาติ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
ช่วงเช้า                        Nature Game / กิจกรรม “ฟังเสียงธรรมชาติ” / กิจกรรม “ต้นไม้เดินทาง” 
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “สำรวจป่าใหญ่” / กิจกรรม “แมลงฉลาดแมลงชั้นสูง” / รับประทานอาหารว่าง
16.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / ทำอาหารเย็น / อาบน้ำ
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.          กิจกรรมส่องสัตว์กลางคืน / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่สี่ : ป่าอดีต ป่าปัจจุบัน สัตว์อดีต สัตว์ปัจจุบัน (สัมผัสจริง จินตนาการ)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่นไปหอดูสัตว์ป่า ชมธรรมชาติ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
ช่วงเช้าNature Game / กิจกรรม “เสาะหาป่าดึกดำบรรพ์” / กิจกรรม “ตามล่าหาใบ...”
12.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย           กิจกรรม “สำรวจหาสัตว์ดึกดำบรรพ์” / กิจกรรม “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า เห็ด” / ทานอาหารว่าง
16.00 น.          พักผ่อนตามอัธยาศัย / จัดนิทรรศการแสดงผลงาน
18.00 น.          รับประทานอาหารเย็น (บาร์บีคิว)
19.00 น.          ปาร์ตี้ “หน้ากาก...นัก...” / บันทึกประจำวัน / ดื่มนมก่อนนอน / นอนเต็นท์

วันที่ห้า : ความสัมพันธ์ เรา-โลก ...ขอบคุณธรรมชาติ (สรุปการเรียนรู้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์)
06.00 น.          ดูนก เดินเล่นไปหอดูสัตว์ป่า / เก็บของ
07.30 น.          รับประทานอาหารเช้า
08.30 น.          รวบรวมผลงานของตนเอง / ทำสมุดบันทึกการเดินทาง / กิจกรรม “นำเหนอผลงาน” / สรุปความสัมพันธ์
10.30 น.          ออกเดินทางจาก หน่วยฯ ทิคอง มา หน่วยฯ ทินวย
11.30 น.           รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.          ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ / รับประทานอาหารว่าง (ระหว่างทาง)
18.00 น.          ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (จุดนัดพบ รับ-ส่งน้อง)

หมายเหตุ : กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ โดยจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ และเกิดประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กสูงสุด

1. การเดินทาง
เดินทาง ไป-กลับ ด้วยรถตู้

2. สิ่งของและการจัดการที่ทางค่ายเตรียมไว้ให้
อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดค่าย / ประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ /
มีพยาบาลประจำอยู่ตลอดค่าย / เต็นท์และเบาะรองนอน / สัดส่วนพี่เลี้ยงต่อเด็ก 1:3 /
ภาพถ่ายและวิดีทัศน์บันทึกภายในค่าย  

3. สิ่งสำคัญที่น้องๆ ต้องเตรียมมาด้วย
เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว 3 ชุด / ชุดลำลอง 2 ชุด / เสื้อกันหนาวแบบบาง /
รองเท้าผ้าใบ 1 คู่ /รองเท้าแตะ 1 คู่ / ของใช้ส่วนตัว / อุปกรณ์อาบน้ำ / ผ้าเช็ดตัว /
ยาประจำตัว / หมวก / กระติกน้ำ / ถุงนอน / ไฟฉาย / เสื้อกันฝน (ถ้ามี) 

4. สิ่งของที่ขอความร่วมมือไม่ให้น้องๆ นำมา
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ เช่น เกมบอย ไอแพด โทรศัพท์มือถือ / เครื่องประดับ
และสิ่งของมีค่าอื่นๆ
หมายเหตุ : หากนำติดมา ทีมงานจะขออนุญาตเก็บรักษาไว้ให้ เพื่อป้องกันการสูญหาย

5. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตลอดค่าย 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ท่านสามารถชำระค่าใช้จ่าย โดยการโอนเงิน บัญชี มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
ธนาคารกรุงเทพ สาขายานนาวา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 103-4-01611-1
กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารการโอนเงินมาที่ e-mail: sunginthemoon@yahoo.com
หรือที่ Line ID : sunginthemoon ใบสมัครจึงจะสมบูรณ์
หรือ ยืนยันจากชำระเงินผ่านหน้าเว็บไซต์

6. สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
จุฑามาศ หวังอายัตวณิชย์ (ซัง) 081-8699744 /
Line ID : sunginthemoon
E-mail: sunginthemoon@yahoo.com
Facebook : ค่ายกระต่ายตื่นตัวกับมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
Website : www.rabbitinthemoon.org

 
 


 

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสลิปยืนยันที่นี่คลิ๊ก

ความคิดเห็นที่ 1
Canada Goose UK

Fitflop

Moncler outlet

Nike Air Max

Nike Roshe

Air Max 90

Fitflop Australia

Nike Air Max 2017 sale

chaussures Salomon pas cher

Roshe Run

Nike Roshe

Fitflop sandals

Moncler outlet

chaussure Salomon speedcross 3

Air Jordan 11 for sale

Nike Huarache hommes

Air Max 2016

Nike Air Max 90 femmes

Nike Air Huarache UK

Beats By Dre

Hermes belt

Fitflop clearance

Nike Air Max 2017

Salomon

Nike Air Huarache

Salomon

Air Max 90

Air Max 90 pas cher

Air Max Thea

Nike Huarache

Michael Jordan shoes

Fitflop

Nike Air Max 2017

Nike Air Max 2015

Nike running shoes

Nike Air Max 90

Moncler UK

Nike outlet store

Fitflop sandals

Hermes belts

Belstaff outlet UK

cheap Nike Air Max

Canada Goose parka sale

Air Max 2017

Nike Roshe Run pas cher

Dre Beats

Canada Goose jackets

Air Max 90 homme

Canada Goose outlet

Nike Air Max 90

Nike Air Max 90

Nike Roshe Run

Air Max 90 homme
โดย  michaell0327@163.com  วันที่/เวลา : 2017-07-24 13:16:13 แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2
Nike Huarache

Nike Roshe Run

Nike Air Max 2017

Nike Air Max Thea

Fitflop clearance

Nike Air Max 2017

Canada Goose jackets

Fitflop clearance sale

chaussures Salomon pas cher

Air Max 90

Nike Air Max 1

Hermes belt

Air Max pas cher

Nike Air Huarache UK

Nike Roshe Runs

Canada Goose sale

Air Max

Beats By Dre headphones

Nike Air Max 90

Salomon

Moncler jackets

Hermes belts

Air Max 90 pas cher

Air Max 90 femme

Roshe Run women

Nike Roshe

Moncler jackets

Nike Air Huarache

Nike outlet store

Fitflop clearance

Air Max 2016

Fitflop

Fitflop

Canada Goose parka

Nike Air Max

Air Max 90

Canada Goose outlet

Salomon

Jordan 11

Belstaff UK

Air Max 90

Nike running shoes

Michael Jordan shoes

Dr Dre Beats

Salomon

Nike Air Max 90 hommes

Nike Roshe

mens Nike Air Max

Nike Huarache femme

Air Max 2017

Nike Air Max 2015

Moncler

Fitflop
โดย  michaell0327@163.com  วันที่/เวลา : 2017-07-25 00:11:56 แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
Natural leather Yeezy Boost 350 v2 black shoes will always be well-liked shoes. Through conventional in order to showy dress, these kinds of shoes can certainly genuinely spruce up ones closet. There are Adidas Yeezy Boost 750 numerous online shoe sellers of which sell a variety of these types of shoes. They are ideal for both males and females. They also give Adidas Yeezy Boost you a elegant feeling, whatever you happen to be putting on. These kind of good shoes are ideal for business suits, laid-back Adidas Yeezy Boost 550 wear, and in many cases day-to-day activities. To be a well-liked piece world-wide, these are typically created from Yeezy Boost 350 v2 white many leathers. In the finest natural leather in order to exclusive blends, companies make millions in worldwide sales. Your shoe is made to past, together with tough and Adidas Yeezy Boost 350 v2 versatile material.Like any shoe, it ought to be adequately managed. A few shoes include distinct washing guidance. Yeezy Boost 350 v2 It will contain specific cleansing alternatives or shoe baby wipes. Because leather-based is sort of expensive, correct maintenance will really extend http://www.yeezyboost750shoes950.com/ its lifestyle. Most of these shoes can basically be donned with nearly anything. There are lots of leather-based shoe designs that suit virtually any taste or tendency. Coming from electricity to Adidas Yeezy Boost 950 be able to French reduces, these may find a person's eye Adidas Yeezy Boost 350 v2 black and also increase your physical appearance.Leather shoes can be purchased in many styles. By loafers to take offs, that they help in an enormous arsenal involving Adidas Yeezy Boost 350 v2 white style and needs. Several shoes can be custom-built. This will likely definitely set you back bit more, however the final result is definitely incredible. Yeezy 750 Boost Custom shoes certainly are a specifically popular trend. They may be bought on the internet, or perhaps for your preferred Yeezy Boost 350 v2 cream shoe dealer. Many people obtain custom made shoes to guarantee an ideal in shape. A synthetic leather shoe can certainly genuinely focus on your http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ needs. Recognized for it is ease and class, a lot of shoes are made to effectively satisfy your foot or so conforms. This specific includes dimension, size Yeezy Boost 950 , along with sufficient room for feet activity. The actual shoes are provided with laces, for people important organization Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra or perhaps corporate meetings.A expanding various leather-based moccasins possess grown throughout reputation too. Most of these cozy shoes are made from authentic leather. These people game a Yeezy Boost 550 traditional design and style, though with modern shoe changes along with selections. Coming from extensive satisfies to added shock absorption, these multi-purpose shoes are great Adidas Yeezy 350 Boost for out of doors undertakings. They're also an excellent Yeezy 350 Boost option for inside things to do or just lounging. Irrespective of ones task, buckskin shoes are truly designed to final, whilst keeping you trendy and cozy.From journals to be Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids able to dealer home windows, leather-based shoes will always be displayed. They are generally displayed with regards to style, pizzazz, as well as leading Adidas Yeezy Boost seems to be. When researching these kinds of fine shoes, Yeezy Boost 350 v2 kids really the only along with heel are crucial elements. Even though developments are continually transforming, leather high heels have returned with a typical data format. How big the high heel offers decreased, even so, the shoes in addition Yeezy 350 v2 have be a tad even bigger. Really the only variations furthermore are likely to change. Adidas Yeezy 750 Boost They range by rubberized in order to cloth examiner, which in turn meet up Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream with the assorted client require. Extra examiner may very well be created for sporting activities, such as synthetic leather sneakers with regard to baseball as well as other routines. These kinds of shoe does will cost Yeezy Boost more, but the comfort and ease is really unparalleled. Whether or not pertaining to function as well as enjoy, leather shoes are usually in particular Yeezy Boost 750 desirable and constantly a terrific purchase.
โดย  wminor19910516@163.com  วันที่/เวลา : 2017-08-01 10:51:37 แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
Here Most females will be dependent on shoes. They've got that Yeezy Boost 350 v2 cream desire to acquire a few shoes or boots from the product so that they can try just about Adidas Yeezy 750 Boost every design along with color. Purchasing a pair turns Yeezy Boost 350 v2 black into difficult with there being many offered patterns today. If you've always Yeezy Boost 950 wondered why one kind of shoe distinctive from yet another, stay with me. 1. Pumps- Regarded timeless, these were very first http://www.yeezyboost350v2zebras.com/ viewed during the 1500s. Pumping systems haev level dated hounds and in addition they look Yeezy Boost 350 v2 zebra wonderful if the first is putting on some sort of dog pen cut http://www.yeezyboost750shoes950.com/ sweater, a gown or maybe overalls. Adidas Yeezy Boost Currently, such shoes are easily obtainable in distinct colors and designs. 2. Stilettos- The sneakers Adidas Yeezy Boost 350 v2 cream supply a woman a definite, classy and elegant appearance. Here is the ideal accent almost any outfit. Stilettos help to Yeezy 750 Boost make ladies appearance older because they highlight its hip Yeezy Boost 350 v2 and legs. To as end up being utilized for the duration of professional instances like a commercial party or Yeezy Boost 550 in a relationship. 3. Boots- Boot styles are certainly not exclusively for a bitterly cold winter time. You Adidas Yeezy Boost 350 v2 white can use these people also Yeezy Boost 350 v2 white isn't just the sort of sneaker you use during winter time of year. You can use that possibly upon comfy nights if you want to Yeezy 350 v2 check sizzling in vogue. Adidas Yeezy Boost 950 Less costly be sure that your entire costume appears great while using boots. If Adidas Yeezy Boost 750 you're not cozy donning these sneakers, you should use stockings to help you make convenient. 4. Start feet shoes- These Adidas Yeezy Boost 350 v2 zebra comfortable shoes could be put on along with a costume or Adidas Yeezy Boost 550 even nearly anything which is formal. Children nowadays additionally dress in this type of boots and shoes. Their Adidas Yeezy Boost 350 v2 kids particular connectors might be easily-removed and they also may be found together with high heel sandals Adidas Yeezy Boost and also houses. 5. Sandals- This particular boots or shoes could be the most frequent kind getting put on Adidas Yeezy Boost 350 v2 by means of gals. Yeezy Boost 350 v2 kids They may be secure to utilize and could be associated with most jobs you dress in on a daily basis, via Yeezy 350 Boost trunks to help denims to wear. For the additional exquisite appear, you can use sandals Yeezy Boost having lovely accessories in it. Such as, you could bedazzle individuals shoes by Adidas Yeezy 350 Boost using diamonds have the option to actually placed channels.
โดย  ktucker1031@163.com  วันที่/เวลา : 2017-08-04 15:56:03 แจ้งลบ
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่คะ
ข้อความ
Set Bold Set Italic Set Underline Set Strike Set Font H3 สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู ใส่รูปภาพจาก URL Link Embed
ตัวอย่างการแทรกลิงค์
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/]ดูเว็บกระต่ายครับ [/url]
[url=http://www.rabbitinthemoon.com/][img]http://www.rabbitinthemoon.org/images/menu_eng_01.gif[/img][/url]

ภาพ

ชื่อผู้ติดต่อ/อีเมล์

 

 

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์