Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
13 กันยายน 2552
กิจกรรม workshop ภาพถ่ายกับคุณชาตรี สลีวงศ์ สถานที่: มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์และท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี
แก่นสาระ (จุดประสงค์): เรียนรู้รูปแบบการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของภาพถ่าย และฝึกปฏิบัติจริง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    


เหตุการณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

ตอนเช้าพี่ชาตรีเล่าประสบการณ์การทำงานของการเป็นช่างภาพมืออาชีพให้ฟัง พร้อมกับเปิดดูรูปสถานที่ต่างๆที่พี่ชาตรีได้ไปถ่ายรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตอนบ่ายออกภาคสนามฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ โดยเดินทางไปที่ท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรีเพราะเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวมากมาย มีกิจกรรมของคนหลากหลาย เส้นทางที่เราเดินกันคือ เริ่มต้นที่ศาลาท่าน้ำนนท์ตรงข้ามกับหอนาฬิกา จากนั้นเดินย้อนขึ้นไปเรื่อยๆผ่านร้านแผงลอยจำนวนมหาศาล เข้าไปถึงตลาดนนท์ที่แม้ว่าจะเที่ยงแล้วแต่ตลาดก็ยังไม่วาย เป็นตลาดที่มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
เราเดินทางกลับมาถึงมูลนิธิฯราวๆสามโมง จากนั้นเลือกรูปภาพที่จะเอาไปอัดคนละสามรูป ระหว่างรอรูปถ่ายที่ไปอัดรูปที่ร้านถ่ายรูป เราเริ่มกระบวนการพูดคุยถึงรูปที่เราไปถ่ายมา โดยดูรูปของแต่ละคน เริ่มจากรูปของกี้และคนอื่นๆจนครบ (มีทั้งหมด 16 คน) เราคุยกันว่า ดูรูปนี้แล้วนึกถึงอะไร เห็นอะไรในรูปรวมไปถึงการวิจารณ์รูปในเชิงเทคนิค เช่น “เส้นสีเหลืองนี้แรงมาก” “ภาพนี้แรง” จากนั้นเราก็แตกประเด็นคุยกันไปอีกเล็กๆน้อยๆ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่ารูปๆหนึ่งสามารถตีความไปได้หลายๆอย่าง
เราพูดคุยกันใกล้จะครบคน พี่ฝนก็เอารูปที่ล้างเสร็จมาให้ดูแล้วเราก็ช่วยกันแปะรูปนั้นบนกระจก จากนั้นลุงอ๋อยให้ทุกคนพูดถึงกิจกรรมวันนี้ว่าเป็นอย่างไร พี่ชาตรีพูดสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ถ้าได้มีการจัดนิทรรศการคงดี เอารูปถ่ายที่เราไปถ่ายกันที่ท่าน้ำนนท์เอาไปให้คนที่ท่าน้ำนนท์ดู ลุงอ๋อยก็พูดสรุปกิจกรรมและแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งเวลาล่วงเลยมาเกือบหนึ่งทุ่มแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
8. น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว.
23. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College
25. นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์