Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
7 – 8 พฤศจิกายน 2552
สรุปกิจกรรมทริป 10 วัน: มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์
แก่นสาระ (จุดประสงค์): สรุปความคิดและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทริป
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College    


เหตุการณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

7 พ.ย.: ทางเข้าหน้าบ้านมีไฟระย้ากิจกรรม contour มีกระดาษวงกลมที่น้องๆใช้วาดรูปหน้าเพื่อน ที่เราทำกิจกรรมที่อุทยานฯผาแต้ม ร้อยกันยาวลงมาจากเพดาน ให้น้องๆดูผลงานของตัวเองและของเพื่อนๆ
ระหว่างที่รอทานข้าวเย็น มีน้องๆและพี่ๆบางส่วนนั่งดูรูปกันในห้อง บางส่วนก็เข้าครัวช่วยกันทำอาหาร เตรียมอาหารเย็นซึ่งคือแหนมเนือง เราก็เริ่มกิจกรรมประมาณสองทุ่มกว่าๆ ดู VTR ภาพกิจกรรมทริป 10 วันที่ไปมา โดยพี่แอมเป็นคนทำ มีความยาวนาน 45 นาที จากนั้นท๊อปเอาภาพและคลิปวีดีโอที่ไปญี่ปุ่นมาให้เพื่อนๆดู ประเด็นที่ท๊อปนำเสนอคือ จริงหรือเปล่าที่ประเทศญี่ปุ่นรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ท๊อปสนใจคือ การแยกขยะที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีการคัดแยกขยะได้อย่างเหลือเชื่อ จากนั้นจบการนำเสนอก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
กิจกรรมที่สองคือ การทำ mind map โดยลุงอ๋อยจะเป็นคนให้ประเด็นในวง แล้วให้ช่วยกันคิดออกมาเป็นคำๆ เช่น พูดถึงประเทศลาว นึกถึงคำว่าอะไร น้องๆก็จะโยนคำที่นึกออกกมาในวง โดยมีพี่แบดเป็นคนจดคำใส่กระดาษ เราทำกันหลายคำถามทีเดียว

8 พ.ย.: กิจกรรมครั้งนี้เป็นแบบสบายๆ เราเริ่มกิจกรรมตอนบ่าย กิจกรรมแรกเราชวนน้องดูคำ quote ของแต่ละคนที่มาจากการเขียนในกระดาษ 10 อย่างชอบไม่ชอบว่าคำพูดของแต่ละคนเป็นของใครบ้างเพื่อเป็นการระลึกสิ่งที่ตนองเขียนอะไรไป
จากนั้นเริ่มการพูดถึงภาพถ่ายของแต่ละคน (กิจกรรมสุดยอดภาพถ่าย) โดยเริ่มจากนิว แต่นิวไม่อยู่พี่เอมเลยอ่านสิ่งที่นิวเขียนให้ฟังแทน ป่าน พี่จ๋า แป้ง พี่แบด แอน แล้วก็พักทานข้าวกลางวันที่มื้อนี้อร่อยเพราะทานข้าวผัดปู โกยซี่หมี่และกระเพาปลาจากร้านโกยี แล้วก็มาต่อที่กิจกรรมอีก เริ่มที่ท๊อป เต่า กี้ ฟีน พี่ฝ้าย เต้ ต๊อบ (สองคนนี้ไม่อยู่พี่เอมอ่านให้ฟังแทน) และสุดท้าย ลุงอ๋อย เมื่อจบการอธิบายภาพถ่ายของแต่ละคน เราก็จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่เจ้าของภาพได้อธิบายไป ซึ่งก็กลายไปเป็นประเด็นในการต่อยอดการทำหนังก็ได้เช่นกัน
จบกิจกรรมสุดยอดภาพถ่ายก็ต่อด้วยการวางแผนกิจกรรมต่อไปโดยถามและพูดคุยกับน้องๆ (เช่นเคย) ว่าว่างวันไหนบ้าง และบอกน้องไปว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไป ซึ่งลุงอยากให้น้องๆไปทะเลกันและจะไปทะเลได้ต้องไม่เกินเดือนเมษายน กลายเป็นประเด็นที่ทำให้ทุกคนช่วยกันถกอย่างจริงจังว่าจะเอายังไง คุยกันไปกันมา เลยจบที่กิจกรรมที่จะไปเชียงใหม่ โดยช่วยกันเลือกว่าจะไปช่วงไหนบ้าง
เราจบกิจกรรมต่อหกโมงกว่าๆ ทุกคนก็เริ่มเหนื่อยและดูท่าทางอยากกลับบ้านกัน เราก็จบกิจกรรมเพียงเท่านี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
8. น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว.
23. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College
25. นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์