Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
27 – 28 มิถุนายน 2552
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Field Trip): บ้านคลองช่อง ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
แก่นสาระ (จุดประสงค์): ศึกษาธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวทะเลปากอ่าว
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   


เหตุการณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

27 มิ.ย.: ออกเดินทางกันแต่เช้า ไปถึง ต.คลองโคนก็นั่งเรือหางยาวต่อไปที่ภูศิษย์โฮมสเตย์ เป็นที่พักเล็กๆ มีบ้านพักเพียง 4 หลัง หลังจากเก็บข้าวของเสร็จก็มานั่งพูดคุยกับอดีตผู้ใหญ่เดชา จือเหลียง ท่านเล่าอดีตของหมู่บ้านคลองช่อง เล่าเรื่องการปลูกป่าโกงกางที่เริ่มขึ้นในสมัยที่ท่านเป็นผู้ใหญ่บ้าน และเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าท่านเคยรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯทรงมาปลูกป่าโกงเกง
หลังมื้อกลางวันเราออกเรือล่องทะเลไปดูชาวบ้านเลี้ยงหอยอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านมีอาชีพหลักคือเลี้ยงหอย เรานั่งเรือผ่านฟาร์มหอยแครงที่มีพื้นที่กว้าง มีกระเตง บ้านหลังเล็กที่ปลูกสูงเหนือระดับน้ำ เอาไว้สำหรับเป็นที่เฝ้าหอยในตอนกลางคืนแต่กระเตงบางหลังถูกดัดแปลงให้เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว เรานั่งเรือออกสู่ทะเลผืนกว้างเห็นฟาร์มหอยนางรมเกลื่อนท้องทะเล เลยแล่นเรือไปใกล้ๆพบว่ามีป้ายขนาดใหญ่คล้ายกับว่า อย่าขับรถมาใกล้ฟาร์มเพราะเจ้าของฟาร์มกลัวว่านักท่องเที่ยวจะมาเฉือนหอยนางรมสดๆไปกิน จากนั้นล่องเรือไปดูเขาเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่เลี้ยงให้มันเกาะกับท่อนไม้
บ่ายแก่ๆ เราหยุดเล่นโคลนนิ่มๆ กันอย่างสนุกสนานทั้งดำผุดดำว่ายกันจนทั้งตัวเคลือบไปด้วยโคลน กลับมาที่ภูศิษย์โฮมสเตย์ ทานอาหารอร่อยๆอย่างปลาคลุกกะปิทอดหรือหอยแครงลวกสดๆ ตอนกลางคืนเราขึ้นไปคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันบนกระเตงหลังใหญ่ที่ถูกออกแบบให้เป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ไม่ต่างอะไรกับกระเตงหลังถัดไปไกลๆที่มีเสียงเพลงดังออกมา แต่พวกเรานั่งคุยกันอย่างสงบ ลุงอ๋อยพูดคุยกันในวงใหญ่ก่อนที่จะแยกเป็นสองกลุ่มและพูดคุยถามความรู้สึกของวันนี้ สุดท้ายของวันคือนอนบนกระเตงที่บรรยากาศดี๊ดี

28 มิ.ย.: เรือหางยาวมารับแต่เช้า ขณะที่ทุกคนกำลังงัวเงีย กิจกรรมวันนี้คือเรียนทำอาหารและขนมหวานกับชาวบ้านลุ่มน้ำเพชร เส้นทางล่องเรือวันนี้ไปอีกทางเป็นเส้นที่ไปทะลุลำน้ำเพชร จ.เพชรบุรี สองข้างของแม่น้ำล้วนมีสิ่งน่าสนใจมาก เราแบ่งน้องๆออกเป็นสองกลุ่มโดยสลับกันทำกิจกรรมคือ เรียนการทำหอยจ๊อและขนมไทย น้องๆสนุกสนานกับการทำหอยจ๊อมากเพราะได้ห่อแป้งให้เป็นข้อๆ ระหว่างรอนึ่งหอจ๊อยก็กินหอยจ๊อที่ทำเสร็จแล้วกันจนเกือบอิ่ม โชคดีที่ได้ทานอาหารกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณที่โคตรจะอร่อยในเรือหางยาว จากนั้นเราไปต่อด้วยการทำขนมไทย เราทำทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ทำไปกินไปอย่างเอร็ดอร่อย ก่อนที่จะเดินทางกลับที่พักเพื่อเก็บข้าวของและออกเดินทางกลับกทม. แวะบ้านยายโฮง คุณยายที่ทำกะปิขายมานานตั้งแต่สมัยสาวๆ คุณยายทำเองตั้งแต่ป้องเคย หมักเคยจนกลายเป็นกะปิสีน่าทาน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
8. น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว.
23. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College
25. นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์