Rabbit in the Moon ลงทะเบียนใหม่สำหรับเข้าเว็บไซต์   |   เข้าสู่ระบบ English
หน้าแรก รู้จักเรา โครงการ กิจกรรม เรื่องราวธรรมชาติ กระดานดำ ร่วมมือกัน   ติดต่อเรา
 
ร้านมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ กระต่ายในดวงจันทร์
ทีวีสินแร่จิ๋วแต่แจ๋ว
8 – 9 กันยายน 2552
กิจกรรม workshop งานเขียนกับคุณชาติ กอบจิตติ สถานที่: บ้านคุณชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
แก่นสาระ (จุดประสงค์): เรียนรู้รูปแบบการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบของงานวรรณกรรม (เรื่องสั้น) และฝึกปฏิบัติจริง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    


เหตุการณ์/กิจกรรมที่เกิดขึ้น

8 ก.ย.: ก่อนเดินทางเข้าไปบ้านลุงชาติ ลุงอ๋อยพาแวะชมโรงงานหินอ่อน เราเดินเข้าไปเห็นบ่อขุดลึกลงไป ผนังของบ่อคือหินอ่อน ก้นบ่อคือน้ำสีเขียวมรกต ลุงอ๋อยชวนน้องยืนคุยกันบริเวณเหนือบ่อ ชี้ชวนให้ดูลักษณะทางกายภาพของบ่อ จากนั้นก็ชวนกันเดินลงไปที่ก้นบ่อ เดินลงไปมีเครื่องตัดหินอ่อนขนาดใหญ่ตั้งทิ้งร้างไว้ เจ้าของโรงงานบอกว่าตอนนี้ขาดคนงาน 4 คน และกิจการหินอ่อนก็ไม่ค่อยจะดีมากนัก ที่ก้นบ่อ เราเดินเข้าไปสัมผัสเนื้อหินอ่อนแท้ก่อนที่จะผ่านการขัดเกลา เราสำรวจอยู่นานพอควร พอขึ้นมาจากบ่อก็มาเจอเจ้าของโรงงานที่แต่งตัวไม่เหมือนเจ้าของธุรกิจพันล้าน เจ้นุ่งผ้าถุง เสื้อเชิ้ตแขนยาว สวมหมวกปีกกว้าง ลุงอ๋อยบอกว่า นี้แหละที่สามารถส่งลูกชายเรียนที่โรงเรียนอีตันได้
จากนั้นเราเดินไปดูโรงงานตัดหิน เป็นโรงขนาดใหญ่แต่ฟุ้งไปด้วยฝุ่นผงของหิน เดินอ้อมไปทางด้านหลังมีเศษหินอ่อนที่ถูกขัดเกลาอย่างสวยงามกองเป็นภูเขาสูงอยู่สองสามกอง มีน้องๆถามว่า เศษหินเหล่านี้เอาไปทำอะไร ก็ได้คำตอบมาว่า เอาไปถมที่!!  เราเดินไปดูอีกโรงงานที่มีคนงานกำลังตัดหินก้อนใหญ่ๆที่มีรูปร่างบูดเบี้ยวให้กลายเป็นหินก้อนสี่เหลี่ยมจตุรัตที่มีเหลี่ยมสวยงาม ข้างหลังโรงนี้ก็มีเศษหินกองเป็นภูเขาลูกใหญ่กว่ากองข้างหน้าอีก เมื่ออิ่มหนำกับการชมโรงงานหินอ่อน (และสูดดมฝุ่นผง) ก็ออกเดินทางไปบ้านลุงชาติ
เราเดินทางมาถึงบ้านลุงชาติใกล้ๆเวลาบ่ายสามกว่าๆ ทยอยกันขนสัมภาระจากรถไปบริเวณห้องครัว เนื่องจากบ้านลุงชาติมีห้องพักไม่พอ ทริปครั้งนี้เราเลยกางเต้นท์นอนกัน เราเอาของไปวางรวมกันที่ห้องอาหาร บริเวณที่เราทำกิจกรรมเป็นทั้งห้องนั่งเล่นและห้องอาหาร ลุงชาติไม่รอช้าที่จะเริ่มกิจกรรม ลุงชาติแนะนำตัวกับน้องๆและน้องๆก็แนะนำตัวกับลุงชาติเช่นกัน มีการพูดคุยกันเล็กน้อย ก่อนจะเริ่มกิจกรรม this is a book ต่อไป
กิจกรรมนี้เป็นการให้น้องๆและพี่ๆเอาหนังสือที่ประทับใจมาโชว์ให้เพื่อนดูกัน และหากใครชอบเล่มไหนของใครและอยากยืมกันอ่านก็อาจจะมีการแลกกันไป ลุงชาติก็เอามาโชว์ให้ดูเหมือนกันชื่อเรื่อง “คนปลูกต้นไม้” เพิ่งจะเริ่มต้นคุยกันไม่เท่าไหร่ ฝนก็โปรยเม็ดลงมา เราเลยขยับจากที่นั่งข้างนอกมานั่งข้างใน คุยกันไปสักพัก ฝนก็กระหน่ำเทเม็ดลงมาและมีลมพัดแรง
หลังทานอาหารเย็น ลุงชาติพูดถึงหลักการเขียนแบบปฏิบัติกันได้อย่างง่ายๆว่า การที่จะเขียนเรื่องเรื่องหนึ่ง ควรจะต้องทำอย่างไรบ้างซึ่งฟังแล้วคิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ควรทำอย่างยิ่ง อย่างเช่น การคิดโครงเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบที่ควรจะคิดไปถึงตอนจบเลยว่าจะเป็นอย่างไร ระหว่างพูดคุยก็มีน้องซักถามเป็นระยะๆแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคน เราพูดคุยกันนานพอสมควร จนถึง 21.30 น. ก็หมดเวลาของการพูดคุย ลุงชาติให้ดูวีดีโอการทำนาที่ลุงชาติถ่ายไว้ เนื้อเรื่องเป็นเรื่องของหมาทำนา (โกลเด้นรีทรีเวอร์ตัวโตกระโดดลงแปลงนา) และการเริ่มต้นทำนาตั้งแต่ดำนาจนถึงเกี่ยวข้าว แม้จะไม่ได้ชัดเจน เพราะมักจะมีเพื่อนลุงชาติและหมาของลุงชาติอยู่ในวีดีโอซะส่วนใหญ่ แต่ก็ดูแล้วสนุกสนาน สุดท้ายของค่ำคืนลุงชาติฝากการบ้านให้น้องๆทำในตอนเช้าคือ ให้หาหัวข้อข่าวที่สนใจมาหนึ่งหัวข่อ จากนั้นให้แต่งเรื่องขยายความต่อไปอีก

9 ก.ย.: เช้าวันรุ่งขึ้น น้องๆเริ่มตื่นกัน พี่แบดและพี่หนิงเลยชวนน้องๆไปเดินรอบๆบ้านลุงชาติ แล้วกลับมาทานอาหารเช้า เป็นอาหารเช้าแบบตะวันตกและข้าวต้มที่ร่ำลือกันว่าอร่อยมาก เช้าของวันนี้ กิจกรรมเป็นแบบสบายๆไม่เร่งรัดอะไรเพราะลุงชาติได้ให้การบ้านไว้กับน้องๆเมื่อคืน มาเช้านี้น้องๆเลยนั่งทำการบ้านในห้องอาหารกัน อาจจะมีบางคนที่แยกออกไปนั่งที่อื่นแต่ส่วนมากจะนั่งในห้องอาหาร ทุกคนดูคร่ำเคร่งกับการเขียน พอถึงช่วงเวลากลางวัน พี่ๆชวนทานข้าวก็ไม่ทานกัน
ตอนบ่ายหลังจากเขียนเสร็จ ลุงชาติก็มาชวนคุยกันถึงปัญหาของการเขียน น้องๆก็มีปัญหาการเขียนแตกต่างกันออกไปซึ่งลุงชาติก็สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา เสร็จการพูดคุย ลุงชาติเลยถามว่ามีใครเขียนเรื่องเสร็จไหม มีจิ๋งกับบับเบิ้ลที่เขียนจบ ลุงชาติเลยให้สองคนพลัดกันอ่านของเพื่อนและอ่านออกเสียงให้เพื่อนทุกคนฟัง เมื่อเรื่องจบลงก็ให้มีการพูดถึงเรื่องสั้นที่เขียน
จบการพูดคุยกับลุงชาติ เราถ่ายรูปรวมกันและน้องๆก็มอบคำขอบคุณของทุกคนที่เขียนลงในกระดาษ A4 ให้ลุงชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. น.ส.ธนันดา เทพสิงห์ (แก้ว) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวิทยุและโทรทัศน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายจิรัชย์ ไพบูลย์วงศ์เจริญ (เต้) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
3. นายภควัต ทวีปวรเดช (เต่า) สาขาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4. น.ส.สุทธิพร เรืองฤทธิศักดิ์ (แม้ว) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ปี2) พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. น.ส.นันทพร สุทธิพงษ์ไกวัล (ป่าน) สาขาBBA in hotel management คณะวิทยาลัยนานาชาติ (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. นายณัฐดนัย บุตรา(ฟีน) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปี2) มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่ง) สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
8. น.ส.ธนาลัย พูลศิริ (หยิน) สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
9. น.ส.ชรินรัตน์ ขุนขำ (จูน) สาขานิเทศศาสตร์ เอกวารสารและหนังสือพิมพ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปี3) มหาวิทยาลัยศิลปากร
10. น.ส.ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล (เน็ท) คณะเภสัชศาสตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. น.ส.พรพิมพ์ แซ่ลิ้ม (จิ๋ง) สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
12. น.ส.สิรวดี ภควลีธร (กี้) ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร (ปี4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. น.ส.ประภาพัชร ชุณหวรากรณ์ (บับเบิ้ล) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
14. น.ส. สุภัชญา เตชะชูเชิด (แอน) สาขาชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) มหาวิทยาลัยมหิดล
15. น.ส.สิรินภรณ์ แสนสมบัติ (แป้ง) สาขาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16. นายปฐวี อินทรอภัยพงษ์ (ดรีม) เอกศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. น.ส.ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์ (แบงค์) สาขาการโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ปี4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. นายนัฐพล พงศ์นราทิพย์ (ต๊อบ) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
19. นายเจษฎา อิงอมรรัตน์ (โฟน) สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20. น.ส.วรรณวลัย ชอบอิสระ (นิว) คณะทันตแพทยศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21. น.ส.วรรณเพ็ญ แซ่เปี่ยน (ฟาง) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสาตร์ (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22. นายปิติบดี ระวียันต์ (บอล) สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะจินตคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ปี4) มศว.
23. น.ส.ปัทมปาณี สมัครการ (ดิว) ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (ปี2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. นายณัฐวัฒน์ ธีระเลิศธรรม (ท๊อป) international studies-Relation, Social Science (ปี3) Mahidol University International College
25. นายไชยวิทย์ ดาราประดิษฐ์ (วิทย์) สาขาการตลาดและโลจิสติกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ปี3) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Rabbitinthemoon.org | มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์